Temel Git komutları ve kullanımı

git config Kullanıcı adı ve e-mail ayarlarının tanımlamasının yapılacagı komuttur. git config –global user.name “Selman GOKTAS”git config –global user.email “selman@selmangoktas.com“ git init Bu komut ile proje dizininizde GIT dizinini oluşturur. Bu dizinde projenizin repo adresi, projenin akışı, bilgileri gibi veriler bulunur. git init git add Verilen paremetrelere göre o dosyaları dizine ekler ve commit’lemeye hazır […]