Temel Git komutları ve kullanımı

git config

Kullanıcı adı ve e-mail ayarlarının tanımlamasının yapılacagı komuttur.

git config –global user.name “Selman GOKTAS”
git config –global user.email “selman@selmangoktas.com

git init

Bu komut ile proje dizininizde GIT dizinini oluşturur. Bu dizinde projenizin repo adresi, projenin akışı, bilgileri gibi veriler bulunur.

git init

git add

Verilen paremetrelere göre o dosyaları dizine ekler ve commit’lemeye hazır hale gelirler. “Git add .” komutu mevcut dizindeki tüm dosyaları dizine ekler. “Git add selman.txt” komutu mevcut dizindeki “selman.txt” dosyasını dizine ekler.


git add selman.txt
git add .

git rm

git add komutunun tersi olarak belirtiğiniz dosya veya dosyaları çalışma dizininden siler.


git rm selman.txt

git commit

git commit -m “ilk commit” komutu çalıştırdığımızda “ilk commit” başlığıyla o anki çalışma dizinindeki dosyaları .git içindeki özel bir bölüme(head) ekler.


git commit –m “ilk commit”

git status

Proje dosyalarının o anki durumu hakkında bilgi verir. Durumu değiştirilmiş dosyaları gösterir.

git status

git remote

“git remote -v” komutu ile projeye bağlanan uzak sunucuları listeler. Mevcut projeyi uzak sunucuya eklemek için ise “git remote add” komutunu çalıştırabiliriz.

git remote add origin https://github.com/selmangoktas/ParkingFeeCalculation.git

Yukarıdaki komuttaki Github üzerinde belirttiğimiz repository’nin projeye eklemesini sağlarız.

git push

Commit’lediğimiz dosyaları uzak sunucudaki repository’e gönderir.

git push origin master

Bir cevap yazın